Chaussures Goedert

 • Ort
  City-Concord, Luxemburg
 • Kategorie
  Fachgeschäft
 • Umfang
  Komplettumbau
 • Sortiment
  Vollsortiment
 • Bauzeit
  14 Tage
 • Verkaufs-/Nebenflächen
  185m² / 45m²