Hillenhinrichs Schuhmode

 • Ort
  Damme
 • Kategorie
  Fachgeschäft
 • Umfang
  Komplettumbau
 • Sortiment
  Vollsortiment
 • Bauzeit
  8 Tage
 • Verkaufsfläche
  238m²